POPSILA 2021 – DAY 3
 /  Events / POPSILA 2021 – DAY 3

POPSILA 2021 – DAY 3

POPSILA DAY 3

 

 

“…Ing lelampahan gesang Inigo, panggodha samsaya kathah tumrap gesangipun, raos kados badhe dipun pejahi. Piyambakipun pitados bilih “mati raga” menika minangka salah satunggaling upaya ngupadi kangge nemtokaken sejatining gesang langgeng. Agaman kapitadosan ing Gusti ingkang Murbeng Dumadi, pengarep-arep lan katresnan, Inigo saged pepanggihan lan nyawiji kaliyan Gusti Allah…”

Kasarasan jiwa lan raga minangka prakara utama kagem memayu hayuning pribadhi, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sapadha, memayu hayuning bawana.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*

SMA KOLESE LOYOLA
Jl. Karanganyar No.37 Semarang, Indonesia 50135
Tlp.(024)3546945 – 3548431 Fax (024)3548200
Email: koleseloyola@loyola-smg.sch.id

see maps

NEWSLETTER

FOLLOW US